bid4gain.com
bid4gain.com


خرید اعتبار

برای شرکت در مزایده ها، کافیست اعتبار خود را افزایش دهید. همانطور که مشخص است با خرید هر یک از پکیج ها زیر شما مقدار مشخصی جی بی رایگان دریافت می کنید و می توانید برای شرکت در مزایده ها از آن استفاده کنید

اعتبار

100 جی بی

12.000 تومان

    افزودن به سبد خرید

اعتبار

300 جی بی

34.000 تومان

    افزودن به سبد خرید

اعتبار

500 جی بی

55.000 تومان

    افزودن به سبد خرید

اعتبار

1000 جی بی

100.000 تومان

    افزودن به سبد خرید

اعتبار

2000 جی بی

180.000 تومان

    افزودن به سبد خرید

اعتبار

5000 جی بی

400.000 تومان

    افزودن به سبد خرید
پرسش و پاسخ

email@example.com